Därför ska du gå Lust att skriva

 • Du kan delta hemifrån

  Du deltar i kursen online, via videomöte i Zoom. Du ser och hör både mig som kursledare och de andra deltagarna - det blir nästan som vi sitter runt ett bord.

 • Du får kunskap och inspiration

  Under kursen får du ta del av de viktigaste redskapen som varje berättare behöver. Slipa texten och vässa din berättelse!

 • Öva direkt och få feedback

  Vid varje tillfälle får du göra korta och roliga skrivövningar, så att du kan praktisera dina nya kunskaper. Du får konkret och uppmuntrande feedback

Höstens kurs är fullbokad!

Anmäl dig här för att få info om nästa kursstart.

Kursens innehåll

 • 1

  Uppvärmning. Vad menas med en bra berättelse?

  • Den 16 november kl 18-20. Livemöte via Zoom. Genomgångar, skrivövningar och samtal.

  • Bilderna som jag visade (som pdf)

 • 2

  Gestaltning - att ge läsaren ljud och bild

  • Den 18 november kl 18-20. Livemöte via Zoom. Genomgångar, skrivövningar och samtal.

  • Gestaltning. PP-bilderna som pdf.

 • 3

  Dramaturgi – ram, rytm och rörelse

  • Den 23 november kl 18-20. Livemöte via Zoom. Genomgångar, skrivövningar och samtal.

  • Länken till mötet 23 november kl 18-20

  • Dramaturgi. PP-bilderna som pdf.

 • 4

  Karaktärer och dialog - mer liv i berättelsen

  • Den 25 november kl 18-20. Livemöte via Zoom. Genomgångar, skrivövningar och samtal.

  • Karaktärer och dialog. PP-bilderna som pdf.

 • 5

  Berättarperspektiv - Vad ser den som berättar?

  • Den 30 november kl 18-20. Livemöte via Zoom. Genomgångar, skrivövningar och samtal.

  • Berättarperspektiv. PP-bilderna som pdf.

 • 6

  Avslutning. Att genomföra ett bokprojekt, bearbeta text - och bli klar.

  • Den 2 december kl 18-20. Livemöte via Zoom. Genomgångar, skrivövningar och samtal.

  • Avslutningsbilderna som pdf.

 • 7

  Bonus! Utgivning på olika sätt.

  • Den 3 december kl 18-19. Från manus till färdig bok – så gör du.

 • 8

  Utvärdera kursen!

  • Utvärdera Lust att skriva - LIVE!